Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Lůza slaví odsouzení kardinála

Na základě pouhé výpovědi dvou údajbných obětí, z nichž jedna byla troska na heroinu a zemřela v roce 2014 byl odvolacím soudem potvrzen rozsudek nad australským kardinálem Pellem. Údajný delikt měl kardinál, který ležel v žaludku kde komu, spáchat oblečený na mši tj. v albě a ornátu. 

Redakce Contras má zato, že se jedná o jeden z četných projevů pronásledování Církve na odpadlém západě a projev probíhající komunistické revoluce.

Nejnovější příspěvky

Hnutí pro život ČR: dávka pro ty, co neberou dávky

Už delší dobu mně sere Hnutí pro život ČR. Nikoliv proto, že je proti potratům, ale proto, že je ovládáno Opus Dei a pravicující ideologií. Každý skutečný tradicionalista, či chcete-li konservativec ví, že existuje tzv. falešná pravice a který pravice koneckonců není falešná, když je ten pojem vlastně revoluční.
K věci: HPŽ přišlo s vypečeným nápadem. Aby tzv. středostavovská rodina nenechala hodit třetí děcko do kýblu, chce jim prosadit dávku 200.000,- Kč. 
Zatímco pravicující politici (naposledy v tom vynikal Ten, který dře jako kůň) neustále utahují šrouby sockám kecy o adresnosti dávek, HPŽ navrhuje tuto dávku jen pro bohaté, tj. dostali by ji pouze ti, kteří neberou dávky na bydlení. 
Při současných cenách bydlení však zejména v Praze musí brát dávku na bydlení i rodina, kde živitel pracuje, není-li nějakým hodně dobře placeným zaměstnancem, nebo členem ekonomické sekty, která mu pořídí bydlení. 
Výslededek návrhu je tedy prostý: děti socek, tj. i těch kdo pracují, ale musí brát dávk…

Kdo je fr. Albert T.O.P. alias psudoodporák Jakub Augustin Valenta

Ačkoliv se stále více utahují šrouby politické korektnosti, patří k učení Církve mj. odmítnutí ideologie absolutní svobody slova, která je zednářským výdobytkem odsouzeným mj. encyklikou Mirari vos arbitramur Řehoře XVI. Nedomnívám se, že je správné postihovat např. politicky nekorektní názory na některé historické události či vyhazovat kvůli tomu lidi z práce. Přesto civilizovaný stát musí určité projevy škodící obecnému dobru (např. pornografie, pomluvy, hlásání bludů) omezit. S pobavením jsem si přečetl článek Jakuba Augustina Valenty, terciáře avrillských dominikánů, kde se vyznává z toho, že je zastáncem absolutní svobody slova. Doslova ve svém redaktorském moudru napsal:  Jsem zastáncem absolutní svobody slova, univerzálního „Hyde parku“. Každý má mít možnost mluvit, co mu slina na jazyk a prst do klávesnice přinese. Pokud by snad tato zásada neplatila univerzálně a bez omezení, svoboda slova zaniká". ( Zdroj: http://chrudimskenoviny.cz/…/jakub-valenta-jak-umira…

Rozlišování

Na svátek svatého Martina jsem kupil knížku Duchovních cvičení sv. Ignáce z Loyoly a na nádraží se krátce začetl. Chvála zdravého rozumu a střízlivého rozlišování by velmi pomohla všem těm, jejich mozek pokrylo Bergogliovo liberální hovno falešného milosrdenství. 
Čtení v matutinu ze svátku sv. Martina nám staví před oči umírajícího světce, odpovídajícího zjevujícímu se Ďáblovi: Quid inquit, astas, cruenta bestia? nihil in me funére reperies. Zažil snad světec dnes často připomínaný zážitek blízké smrti s laskavou nesoudící postavou, které je jedno jak člověk žil, jen jí jde o lásku bez výhrad? V každém případě musel sv. Martin skutečně rozlišovat a nečíst Františkova moudra, aby dokázal říci peklu ne, cesta Bergogliova pseudomilosrdenství je naopak Ďáblo cesta setrvávání v hříchu s opovážlivým spoléháním na milosrdenství Boží.


Žranice v katedrále v Bologni

Nejen Ignác Pospíšil přinesl informaci o tom, že současného Římského biskupa Františka synovsky napomenuli znepokojení katolíci, aby nešířil bludy. Je to další akce po Dubiích 4 kardinálů, které František nechal vyhnít, že mezitím dva stihli umřít, aniž by odpověděl na trefně položené otázky. 
Falešný prorok však přece jen těm kdo čekají na odpověď nepřímo odpověděl a to tak, že jsme ještě nedosáhli dna (či stropu) zhůvěřilostí, které nám servíruje a odebravše se do katedrály v Bologni, ráčil tam uspořádat v kostele pohoštění pro přivandrovalce a kriminálníky tzv. svačinu solidarity. Slovíčko solidarita, tak drahé různým kreaturám z antify a další klinik pro lidský odpad patří ke slovníku Falešného proroka.
Při pohledu, jak František stoluje s přivandrovalci v katedrále se vybaví scéna z knihy Daniel o píšící ruce na zdi.

Suspenze Pio Olaha OP

Arcibiskupství pražské vydalo prohlášení, ve kterém se praví:

"představený a ordinář, provinciál Řádu bratří kazatelů (dominikánů) P. Benedikt Mohelník OP. Ten sdělil pražskému arcibiskupovi Mons. Dominiku Dukovi, že jmenovanému P. Oláhovi zaslal dopis, kde jej upozorňuje na církevní předpisy, dle kterých již nemá pověření ke svátostným úkonům, tedy ani k vysluhování mše svaté".


Zdroj: http://www.apha.cz/sdeleni-arcibiskupstvi-prazskehoReakční pozorovatel nepochybuje, že uvedený prohomosexuální dominikán je zralý na kanonické tresty těžší než suspenze za svou prohomosexuální agendu.S politováním však musí konstatovat, že to není poprvé, co načapal koncilní sektu při neznalosti kanonického práva.


Věc se má tak, že suspenze je zákaz vykonávat moc ze svěcení, příp. řízení a výkon práv spojených s úřadem. Bylo-li prohomosexuální individuum Oláh pouze suspendováno, nebyla mu odňata tím samým pravomoc (jurisdikce). Reakční pozorovatel si dovoluje upozornit doktory a docenty, že …